SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van İl Sağlık Müdürlüğü
SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Turizmi

Güncelleme Tarihi: 01/03/2018

Sağlık Turizminin Tarihçesi

• Sağlık turizmi insanlık ile aynı  yaştadır. Bununla ilgili ilk kayıtlar Antik Yunan Dönemine rastlamaktadır.

12-13. yüzyıllarda sıcak mineralli sular Japon savaşçılar tarafından mucizevi olduğuna inanılmış, tedavi olmak ve iyileşmek için kullanılmıştır.

• 14-15. yüzyılda ‘’Salude PerAgua’’ (SPA) Fransa’da demir yönünden yoğun kaynak suyu dünya çapında ilgi görerek sağlık turizmi çeşitlerinden olan SPA turizm gelişmesini sağlamıştır.

• 18-19. yüzyıllarda Sanatoryum hastaneleri kurularak karaciğer hastalıkları, tüberküloz ve bronşit gibi hastalıklar tedavi edilmeye başlanmış ve farklı ülkelerden birçok hasta bu hastanelere tedavi olmaya gelmiştir.

• 20. yüzyılda ise özellikle Küba göz cerrahisinde; Tayland plastik cerrahide; Orta Amerika ülkeleri diş tedavilerinde ün kazanmışlardır.

• 21. yüzyılda özellikle sağlık teknolojilerine erişimin kolaylaşmasıyla beraber sağlık turizminde uluslar arası rekabet başlamış ve modern medikal turizm doğmuştur.

• Günümüzde 50’ ninüzerinde ülke medikal turizmin bir parçası olmuştur. Özellikle Asya, Latin Amerika, Uzak Doğu ülkeleri önemli bir konum elde etmekle beraber rekabet artmıştır.

Dünyada Sağlık Turizmi

Küresel sağlık turizm pazarının büyüklüğü 100 milyar dolar olarak tahmin ediliyor

Yaklaşık yüzde 5 paya sahip olan Türkiye, ortalama 1,5-2 milyar dolar alıyor.

Dünyada ise ABD, Hindistan, Tayland, Malezya ve Singapur öne çıkan ülkeler.

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 hedefi 1 milyon sağlık turisti, 10 milyar dolar gelir.