T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Opr. Dr. Metin ŞİMŞEK

Güncelleme Tarihi: 06/09/2018

                               VANEAH NO :  0432 217 01 -09
EĞİTİM BİLGİLERİ :                                         POLİKLİNİK TEL. NO : 26170

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans


Tıp Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi

1994

Tıpta Uzmanlık


Çocuk Cerrahi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Hastalıkları

2004-2014


GÖREVLER :


Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen doktor

Batman Merkez 10 nolu Sağlık Ocağı

2005-2009

Uzman doktor

Artvin Devlet Hastanesi

2014


Uzman doktor

 SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 2015 - 

EDUCATION INFORMATION :                       
POLICLINIC TEL. NO : 26170                       

Degree

Department/ Programe

University

Year

Licence

Medical Faculty

Cumhuriyet University

1994

Attending

Pediatric Surgery

Van Yüzüncü Yıl Univ. Child Diseases

2004-2014

TASKS :

Title of duty

Place of duty

Year

Practitioner (gp)

Batman Health Center

2005-2009

Attending

Artvin State Hospital

2014

Attending 

Van Education and Research Hospital

2015-