T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 Yılı Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 26/11/2019

 • 1-Hastaneye başlayan tüm personellere Genel ve Bölüm uyum eğitimlerinin eksiksiz olarak verilmesini sağlamak,
 • 2-2017 de 90 olan SKS puanımızı 95 e çıkararakAkreditasyona başvurmak,
 • 3-Hasta ve Çalışan Güvenliğini sağlamak amacıyla 2017 yılında yapılan ve yayımlanan Risk analizinin 2018 tekrar yapılarak revize etmek ve yayımlamak,
 • 4-Hasta ve çalışan memnuniyet oranlarını artırmak,
 • 5-Hastaneye başvuran yabancı uyruklu hastaların daha kaliteli bir hizmet almalarını sağlamak, Sağlık Turizmi içinbaşvuran hasta sayısını ve verilen hizmetin niteliğini artırmak,
 • 6-İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları kültürünü kurumda geliştirerek, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının önlenmesini sağlamak,
 • 7-İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarının artırılarak kültürünün oluşturulması ve elektronik ortamda verilecek eğitimlerle personelin İSG eğitimlerine tam katılımını sağlamak,
 • 8-Çalışan Sağlığı çalışmaları kapsamında çalışan personelimizin % 90 ının tarama testlerini yapmak,
 • 9-Hata ve olay bildirim kültürünü geliştirerek hata bildirim sayısını artırmak,
 • 10-Otomasyon ve Yönlendirme personellerinin iletişim sorunlarını gidermek amacıyla profesyonel iletişim eğitimi almalarını sağlamak.
 • 11-Sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerle çalışanlara kurum vatandaşlığı kültürünü ve aidiyet duygusunu aşılamak.