T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Etkinliklerimiz

Güncelleme Tarihi: 29/11/2019

2019 YILI  KALİTE BİRİMİ FAALİYET RAPORU

OCAK
 • Tüm sağlık personeline SKS, Kodlar, Mahremiyet, Verimlilik eğitimi verildi
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı ,tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı
 • Yeni başlayan Sağlık personeline oryantasyon eğitimi verildi

ŞUBAT

 • Tüm hizmet gruplarına 6 gün boyunca SKS, Kodlama, İletişim eğitimi verildi.
 • İlgili paydaşlarla Eczane ve Medikal eğitimi yapıldı
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı

MART

 • Komite toplantıları ve bina turu yapıldı
 • Hasta ve Çalışan memnuniyet anketleri yapıldı, sonuçlar değerlendirildi ve yönetimle paylaşıldı
 • Radyasyon Güvenliği eğitimi verildi
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı

NİSAN

 • İlk üç ayın Bölüm ve Klinik bazlı göstergeleri yapıldı, ilgili paydaşlar ile paylaşıldı ve DÖF ler açıldı
 • İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda tüm ilin kalite ekiplerine hastanemizde SKSve Verimlilik eğitimi verildi
 • Öz değerlendirme yapıldı, sonuçları idarecilerle paylaşıldı,
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı

MAYIS

 • Öz değerlendirme sonucu tespitedilen eksiklikler ile ilgili DÖF ler açıldı
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı

HAZİRAN

 • Bina turu yapıldı,raporlandırıldı
 • Komite toplantıları planlandı ve bir kısmı yapıldı
 • Sağlık Müdürlüğü ile beraber Sağlık Müdürlüğü SKS ve Verimlilik değerlendirmeleri yapıldı
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı