Opr. Dr. Metin ŞİMŞEK
06 Eylül 2018

                               VANEAH NO :  0432 217 01 -09
EĞİTİM BİLGİLERİ :                                         POLİKLİNİK TEL. NO : 26170

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans


Tıp Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi

1994

Tıpta Uzmanlık


Çocuk Cerrahi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Hastalıkları

2004-2014


GÖREVLER :


Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen doktor

Batman Merkez 10 nolu Sağlık Ocağı

2005-2009

Uzman doktor

Artvin Devlet Hastanesi

2014


Uzman doktor

 SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 2015 - 

EDUCATION INFORMATION :                       
POLICLINIC TEL. NO : 26170                       

Degree

Department/ Programe

University

Year

Licence

Medical Faculty

Cumhuriyet University

1994

Attending

Pediatric Surgery

Van Yüzüncü Yıl Univ. Child Diseases

2004-2014

TASKS :

Title of duty

Place of duty

Year

Practitioner (gp)

Batman Health Center

2005-2009

Attending

Artvin State Hospital

2014

Attending 

Van Education and Research Hospital

2015-