Uzm. Dr. Adem Yasin KÖKSOY
19 Temmuz 2018

                                                             VANEAH NO :  0432 217 01 -09
EĞİTİM BİLGİLERİ :                                                              POLİKLİNİK TEL. NO : 26921

Derece

Bölüm / Program

Üniversite 

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi 

Hacette Üniversitesi 

2008

Uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2013

Yandal Uzmanlık 


Çocuk Nefrolojisi

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2017


EDUCATION INFORMATION : 
                                           POLICLINIC TEL NO : 26921

Degree


Department/ Programe

University

Year

Licence

Medical Faculty

Hacettepe University 

2008

Attending


Child Health end İlness

Ankara Keçiören Educatıon and Research Hospital 

2013

Subspecialty


Child Nephrology 

Ankara Child Health and İlness Education and Research Hospital 

2017