Uzm. Dr. Gürkan İMRE
06 Eylül 2018

                             VANEAH NO :  0432 217 01 -09      
EĞİTİM BİLGİLERİ
:                                          POLİKLİNİK TEL. NO : 26799

Derece

Bölüm/ Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi 

Cerrahpaşa Tıp.

2002-2008

Tıpta uzmanlık

Kardiyoloji 

İstanbul Üniv.

2008-2014GÖREVLER :

Görev Ünvanı

      Görev Yeri

Yıl

Kardiyoloji Uzmanı

Muş Devlet Hastanesi 

2014-2015

Kardiyoloji Uzmanı 

 Özel Akdamar Hastanesi 

2015-2016


EDUCATION INFORMATION :                         POLICLINIC TEL. NO : 26799

Degree

Department/ Programe

University

Year

Licence

Medical Faculty

Cerrahpaşa University

2002-2008

Attending

Cardiology

Istanbul University 

2008-2014TASKS :

Title of duty

Place of duty

Year

Attending

Muş State Hospital

2014-2015

Attending 

Özel Akdamar Hospital 

2015-2016


 Attending
 
Van Education and Research Hospital 

2016-