Uzm. Dr Serdar EPÇAÇAN
06 Eylül 2018

                                           VANEAH NO :  0432 217 01 -09
EĞİTİM BİLGİLERİ :                                         
POLİKLİNİK  TEL. NO : 26914

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl


Lisans


Tıp Fakültesi


İstabul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 


1998-2004


Tıpta Uzmanlık


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi


2005-2010

Yan dal Uzmanlık

Çocuk Kardiyoloji

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

2011-2014


GÖREVLER :

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen doktor

Kurtalan Devlet Hastanesi, -SİİRT

2004-2005

Araştırma Görevlisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

2005-2010

Uzman Doktor

Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

2010-2011

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji

2011-2014

Yan dal Uzman

SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2014-


EDUCATION INFORMATION :                         POLICLINIC TEL. NO : 26914 

Degree

Department/ Programe

University

Year

Licence

Medical Faculty

İstanbul University Cerrahpaşa Medicine Faculty

1998-2004

Attending

Child Health and Diseases Hospital 

Yüzüncü Yıl University

2005-2010

Subspecialty

Pediatric Cardiology

Yüzüncü Yıl University

2011-2014


TASKS :

Title of duty 

Place of duty

Year

Practitioner (gp)

Kurtalan State Hospital - SİİRT

2004-2005

Research Associate

Van Yüzüncü Yıl University Child Health and Diseases Hospital 

2005-2010

Attending 

Van Gynecology Obstetrics and Children's Hospital

2010-2011

Research Associate

Van Yüzüncü Yıl University 

2011-2014

 
Subspecialty

 Van Education and Research University

2014-