Etkinliklerimiz
26 Ocak 2022

2019 YILI  KALİTE BİRİMİ FAALİYET RAPORU

OCAK
 • Tüm sağlık personeline SKS, Kodlar, Mahremiyet, Verimlilik eğitimi verildi
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı ,tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı
 • Yeni başlayan Sağlık personeline oryantasyon eğitimi verildi

ŞUBAT

 • Tüm hizmet gruplarına 6 gün boyunca SKS, Kodlama, İletişim eğitimi verildi.
 • İlgili paydaşlarla Eczane ve Medikal eğitimi yapıldı
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı

MART

 • Komite toplantıları ve bina turu yapıldı
 • Hasta ve Çalışan memnuniyet anketleri yapıldı, sonuçlar değerlendirildi ve yönetimle paylaşıldı
 • Radyasyon Güvenliği eğitimi verildi
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı

NİSAN

 • İlk üç ayın Bölüm ve Klinik bazlı göstergeleri yapıldı, ilgili paydaşlar ile paylaşıldı ve DÖF ler açıldı
 • İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda tüm ilin kalite ekiplerine hastanemizde SKSve Verimlilik eğitimi verildi
 • Öz değerlendirme yapıldı, sonuçları idarecilerle paylaşıldı,
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı

MAYIS

 • Öz değerlendirme sonucu tespitedilen eksiklikler ile ilgili DÖF ler açıldı
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı

HAZİRAN

 • Bina turu yapıldı,raporlandırıldı
 • Komite toplantıları planlandı ve bir kısmı yapıldı
 • Sağlık Müdürlüğü ile beraber Sağlık Müdürlüğü SKS ve Verimlilik değerlendirmeleri yapıldı
 • Hasta anketleri yapıldı, değerlendirildi, yönetime sunuldu
 • Kalite ekibi tarafından görev dağılımlarına göre saha değerlendirmeleri yapıldı, tespit edilen eksiklikler ile ilgili çalışmalar başlatıldı