Opr. Dr. Esra KIZILDAĞ ÖZBAY
27 Nisan 2023

                            VANEAH NO :  0432 217 01 -09 
EĞİTİM BİLGİLERİ :                                         POLİKLİNİK NO : 23922

Derece

Bölüm/ Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1998-2004

Tıpta Uzmanlık

Göz Hastalıkları

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2005-2011
GÖREVLER :

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl


Uzman doktor


SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 


2011-

Mesleki İlgi Alanları :

ROP
 
EDUCATION INFORMATION :                        
POLICLINIC TEL. NO : 23922

Degree

Department/ Programe

University

Year

Licence

Medical Faculty

Karadeniz Tektik Univ.

1998-2004

Attending

Eye Diseases

Kartal Educatıon and Research Hospital

2005-2011

TASKS :

Title of duty

Place of duty

Year

Attending

Van Educatıon and Research Hospital

2011-