Opr. Dr. Lütfi TEKEŞ
27 Nisan 2023

                            VANEAH NO :  0432 217 01 -09 
EĞİTİM BİLGİLERİ :                                         POLİKLİNİK TEL NO : 23756

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Dicle Üniversitesi

1994

Tıpta Uzmanlık

Plastik Cerrahi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2011GÖREVLER :

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005-2011

Uzman Doktor 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2011-2013

2016-


EDUCATION INFORMATION:                         
POLICLINIC TEL. NO :  23756                         

Degree

Department/ Programe

University

Year

Licence

Medical Faculty

Dicle University

1994

Attending

Plastic Surgery 

Yüzüncü Yıl University 

2011

TASKS :

Title of duty 

Place of duty

Year


Van Yüzüncü Yıl University 

2005-2011

Attending

Van Educatıon and Research Hospital 

2011-2013
2016-