Uzm. Dr. Hasan SİVRİKAYA
27 Nisan 2023

                              VANEAH NO :  0432 217 01 -09 
EĞİTİM BİLGİLERİ :                                        POLİKLİNİK TLF NO : 23450

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fkültesi

İstanbul Üniversitesi

2006-2012

Tıpta Uzmanlık

Sualtı Hekimliği

Hiperbarik ABD

2016


GÖREVLER :


Görev Ünvanı


Görev Yeri


Yıl

Uzman Doktor

SBÜ.  Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016 -


EDUCATION INFORMATION :                         POLICLINIC TEL. NO : 23450   

Degree

Department/ Programe

University

Year

Licence

Medical Faculty

Istanbul University 

2006-2012

Attending

Underwater Medicine

Hyperbaric

2016TASKS :

Title of duty

Place of duty

Year

Attending

Van Educatıon and Research Hospital 

2016-