Uzm. Dr. Başak BOYNUEĞRİ
27 Nisan 2023

                  VANEAH NO :  0432 217 01 -09
EĞİTİM BİLGİLERİ:                                          
POLİKLİNİK TLF NO :  23414

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İngilizce Programı 

İstanbul Üniversitesi

1994-2000

Tıpta Uzmanlık-1

Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.B.D

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2001-2005

Tıpta  Uzmanlık-2

İç Hastalıkları 

İstanbul Dr. Lütfi Kirdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007-2011

Yandal Uzmanlık

Nefroloji

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2013-2016


GÖREVLER :                                                                                  

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar. Görevlisi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

2001-2005

Uzm. Öğr. Dr.

Uzman doktor

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi İç Hastalıkları 

2007-2011

Uzman Doktor

Kayseri Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları

2011-2013

Yandal Uzm

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji 

2013-2017

Uzman Doktor

SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2017-

EDUCATION İNFORMATİON:                           POLICLINIC TEL. NO : 23410                                

Degree


Department/ Programe

University

Year

Licence

Medical Faculty

İstanbul University

1994-2000

Attending -1Clinic Biochemistry

İstanbul Education and Research Hospital 

2001-2005

 Attending -2 İnternal Medicine  İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital2007-2011

Subspecialty


Nefrology

İstanbul Haydarpaşa Education and Research Hospital


2013-2016

TASKS:

Title of duty

Place of duty

Year

Research Associate

İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

2001-2005

Attending

İstanbul Lütfi Kırdar Education and Research Hospital İnternal Medicine 

2007-2011

Attending

Kayseri Yeşilhisar County State Hospital 

2011-2013

Subspecialt

İstanbul Haydarpaşa Education and Research Hospital
Nephrology

2013-2017


 Attending

 SBÜ. Van Education and Research Hospital

 2017 -