Anne ve Bebek

Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım

Bebek Dostu Hastane


Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi için WHO ve UNICEF işbirliği ile ortaya konulan 10 Öneri ve Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanması ile İlgili Uluslararası Yasa ve T.C Sağlık Bakanlığı Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Uygulamalarına ait 5 Öneri kapsamında bir emzirme politikası belirlenmiştir.

BEBEK DOSTU POİTİKASI

1) Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan tüm sağlık personeli “Anne Sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimini almış ve bu danışmanlığı verebilme becerisine sahiptir”. Almış oldukları eğitim, düşük doğum ağırlığı ya da riskli bebekleri içermektedir.

2) Yenidoğan Yoğun Bakımda yatan bebekler için eğer emzirilemiyorsa, annelere gerekli eğitim ve yönlendirme yapılarak doğumu takiben ilk 6 saat içinde annenin memelerinin sağılması başlatılır. İlk Sağma işlemini takiben her 2-3 saatte bir tekrar edilerek süt üretimi için memelere gerekli uyarı sağlanmaktadır.

3) Tıbben gerekli olmadıkça (Annenin olmaması ya da anne sütünün kontrendike olduğu durumlar) yoğun bakımda tedavi gören bebeklere kendi annesinin sütü verilmektedir.

4) Anne memesini alamayacak bebeklerde beslenme kap, enjektör veya nazogastirik sonda ile yapılmaktadır. Anne memesini alabilecek duruma gelen bebekler hemen emzirilmeye başlanmaktadır. Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda emzirme destekleyicileri ile relaktasyon sağlanmaktadır.

5) Serviste anne bebek birlikteliği için uygun koşullar sağlanmaktadır. Bunu Sağlamak için ünitemizde Anne Oteli ve Anne Uyum Oteli oluşturulmuştur.

6) Anne bebek olabildiğince ten-tene temas etmekte, teknik aracılar ve ayrıntılar azaltılmaktadır.

7) Ünitemizde Kanguru Bakımına önem verilmekte ve uygulanmaktadır.

 

BEBEK DOSTU YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMLAR İÇİN

BAŞARILI EMZİRMEDE EK ÖNERİLER

Aşağıdaki öneriler yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde “Başarılı Emzirmenin 10 Adımı” na ek olarak 5 adım sağlanmalıdır:

1) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan tüm sağlık personeli anne sütü ve emzirme danışmanlık eğitimini almış ve bu danışmanlığı verebilme becerisinde olmalıdır. Eğitim, düşük doğum ağırlığı ya/ya da riskli bebekleri içermelidir.

2) Yenidoğan Yoğun Bakımlarda yatan bebekler için eğer emzirilemiyorsa, doğumu takiben ilk 6 saat içinde annenin memelerinin sağılması ve takiben her 2-3 saatte bir tekrar edilerek süt üretimi için memelere gerekli uyarı sağlanmalıdır.

3) Tıbben gerekli olmadıkça (annenin olmaması ya/ya da anne sütünün kontrendike olduğu durumlar) yoğun bakımda tedavi gören bebeklere kendi annesinin sütü verilmelidir. Anne memesini alamayacak bebeklerde besleme kap, enjektör veya nazogastirik sonda ile yapılmalıdır. Anne memesini alabilecek duruma gelen bebekler hemen emzirilmeye başlanmalıdır. Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda emzirme destekleyicileri ile relaktasyon sağlanmalıdır.

4) Serviste anne bebek birlikteliği için uygun koşullar sağlanmalıdır. (Anne Oteli, Uyum Odaları vb).

5) Anne bebek olabildiğince ten-tene temas etmeli, kanguru bakımına önem verilmeli, teknik aracılar ve ayrıntılar azaltılmalıdır.

  • Veah YDYB
  • Veah YDYB
  • Veah YDYB
  • Veah YDYB
  • Veah YDYB
  • Veah YDYB

24 Nisan 2024