Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız

 1. Sağlıkta Kalite Standartlarına ve Verimlilik Kriterlerine uygun sağlık hizmeti sunmak,
 2. Kurumumuzda “Kalite Kültürü”nün yerleşmesini ve devamlılığını sağlamak,
 3. Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği odaklı sağlık hizmet vermek,
 4. Hasta ve Çalışan memnuniyetini üst düzeyde tutmak,
 5. Hasta ve çalışan haklarına saygılı bir kurum anlayışı içinde olmak,
 6. Kurumumuza başvuran tüm hastalarımızın eşit, zamanında, adil, etkin ve verimli sağlık hizmeti almalarını sağlamak,
 7. Engelli ve yaşlı hastalarımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri rahatlıkla alabildikleri “Engelsiz Hastane” olmak,
 8. Kaliteli hizmet sunmak için kurulan konseyleri (Kanser, KVC) geliştirmek,
 9. Hastanemizde yatan bebek, çocuk ve yetişkin hastalarımızın ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla analiz ederek, gönüllü vatandaşlarımız ve kurum çalışanlarımızın katkılarıyla açmış olduğumuz “Minik Hayaller ve İyilik Mağazası” ile ihtiyaçlarını karşılamak,
 10. Ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanmak,
 11. Kurumumuzda uyguladığımız Risk Analizleriyle, sadece gerçekleşen problemleri değil, potansiyel problemleri gerçekleşmeden çözen bir anlayışa sahip olmak,
 12. Bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli daha iyi bir hizmet anlayışını hedeflemek,
 13. Hasta bakımının tüm yönleriyle sorgulandığı, hesap verebilir, vicdanlı bir hizmet anlayışı içinde olmak,
 14. Vizyonumuzdan ve ahlaki değerlerden ödün vermeden sürekli daha kaliteli bir hizmet sunumu için çalışmak,
 15. En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğunu bilmek, fark yaratan ekipler ile çalışarak çalışanlarımızın eğitim ve kişisel gelişimine sürekli yatırım yapmak,
 16. A sınıfı kalitede sağlık hizmet sunmak için, Mükemmeliyet Merkezleri kurmak (Obesite, El Cerrahisi, Kalp Merkezi, Çocuk Kalp Merkezi, Kronik Yara Merkezi, Perinatoloji Merkezi),
 17. Vatandaşlarımızın devlet kurumlarını sahiplenmesi ve toplumsal dayanışma duygusunu artırmak için hastanenin bazı oda tefrişatlarını kurumlara ve/veya kişilere yaptırmaktır.

26 Ocak 2022