Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız


  1.    Sağlıkta Kalite Standartlarına ve Verimlilik Kriterlerine uygun sağlık hizmeti sunmak,

  2.    Kurumumuzda “Kalite Kültürü”nün yerleşmesini ve devamlılığını sağlamak,

  3.    Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği odaklı sağlık hizmet vermek,

  4.    Hasta ve Çalışan Memnuniyetini üst düzeyde tutmak,

  5.    Hasta ve Çalışan Haklarına saygılı bir kurum anlayışı içinde olmak,

  6.    Bir taraftan hastalara güvenli, kaliteli, zamanında, hakkaniyet çerçevesinde  ve kolay sağlanabilen bir sağlık hizmeti sunma misyonu ile hareket ederken, diğer yandan da söz konusu hizmeti sunan sağlık çalışanlarına ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ felsefesi ile hak ettikleri saygıyı, değeri ve önemi göstermek,

  7.    Engelli ve yaşlı hastalarımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri rahatlıkla alabildikleri “Engelsiz Hastane” olmak,

  8.  Hastanemizde yatan bebek, çocuk ve yetişkin hastalarımızın ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla analiz ederek, gönüllü vatandaşlarımız ve kurum çalışanlarımızın katkılarıyla açmış olduğumuz “Minik Hayaller ve İyilik Mağazası” ile ihtiyaçlarını karşılamak,

  9.    Yapılan Gösterge ve Kurumsal Verimlilik çalışmalarıyla ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanmak,

  10. Kurumumuzda uyguladığımız Risk Analizleriyle, sadece gerçekleşen problemleri değil, potansiyel problemleri gerçekleşmeden çözen bir anlayışa sahip olmak,

  11. Bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli daha iyi bir hizmet anlayışını hedeflemek,

  12. Hasta bakımının tüm yönleriyle sorgulandığı, hesap verebilir, vicdanlı bir hizmet anlayışı içinde olmak,

  13. Vizyon, Misyon  ve  Değerlerimizden ödün vermeden sürekli daha kaliteli bir hizmet sunumu için çalışmak,

  14. Açılan ve açılacak olan Mükemmeliyet Merkezleri (Obesite, El Cerrahisi, Palyatif, İnme, Çocuk Kalp Merkezi, Perinatoloji, ÇÖZGEM, vs…) ile sunulan hizmetin kalitesini sürekli artırmak,

  15. Almış olduğumuz  ‘Bebek Dostu Hastane’ ve ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını korumak ve geliştirmek,

  16. Vatandaşlarımızın devlet kurumlarını sahiplenmesi ve toplumsal dayanışma duygusunu artırmak için hastanenin bazı  Çevre Düzenlemesi ve Sosyal Projelerini kurumlara ve/veya kişilere yaptırmaktır.

  17. Yapılan Konsey, Mortalite ve Eğitim toplantılarıyla Hasta ve Çalışan Güvenliğini önceleyen, hesap verebilir bir hizmet anlayışı içinde olmak.


  Güncellenme Tarihi
   13 Şubat 2024

   

   

13 Şubat 2024