Hakkımızda
25 Nisan 2023


        Hastanemiz 1950 yılında Van Devlet Hastanesi ismi ile tek blok, 50 yatak kapasiteli olarak hizmete açılmıştır. Bölgenin nüfus artış hızı ve gelişmesine paralel olarak ortalama her on yılda bir blok inşa edilerek şehir merkezinde 25.000 𝑚2 kapalı alanda 419 yatak kapasitesi ile hizmet vermiştir. 2011 yılı Eylül ayından itibaren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 700 yatak sayısı ile faaliyetine devam etmiştir. 2 Mayıs 2016 tarihinde 634 yataklı İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini bünyesine katarak 1.334 yataklı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmiştir.
        A2 rolünü üstlenen hastanemiz il genelinde 1.100.190 kişi sayıda nüfusa hitap etmektedir. Van, Hakkâri, Muş, Bitlis illerini kapsayan İkinci Sağlık Hizmet Bölgesinde yer alan hastanemiz 2.358.809 sayıda nüfusa hizmet vermektedir. Hastanemiz dört ayrı yerleşke içinde beş farklı binada hizmet vermektedir. Ana Bina ve Kadın Doğum-Çocuk-KVC Ek Binamız aynı yerleşkede hizmet vermektedir. İpekyolu Ek Bina, İskele Binası ve TRSM Binası şehir merkezinde farklı lokasyonlarda hizmet vermektedir. 2018 Yılı itibari ile hastanemiz,1.500 Toplam Yatak,1.485 Nitelikli Yatak, 283 Poliklinik Odası, 160 Yoğun Bakım Yatak Sayısı, 90 Küvöz, 26 Ameliyat Masası ve Dünya Standartlarında 3. Basamak Acil Servis Hizmeti ile halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir.
       Hastanemizin belirlemiş olduğu misyon ve vizyona uygun olarak yapılandırma çalışmaları devam etmekte olup; Anjiyografi Ünitesi, Nükleer Tıp Ünitesi, Girişimsel Radyoloji Ünitesi, Perinatoloji Kliniği, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Böbrek Taşı Kırma Merkezi ,Yanık Merkezi, Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ünitesi, Radyasyon Onkolojisi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, Hemodiyaliz Ünitesi, Sigara Bırakma Polikliniği, Diyabet Eğitim Merkezi ,Gebe Okulu, AMATEM ,ÇEMATEM , Diyaliz Ünitesi , Palyatif Bakım Birimi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi gibi özellikli sağlık hizmetlerini de bünyesinde barındırmaktadır.
        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurulduğu günden bugüne toplumun artan sağlık ihtiyaçlarını, en ileri teknoloji ve tıbbi imkânlarla karşılamak için çalışmaktadır. Modern hastane olanakları ve nitelikli sağlık insan gücü kapasitesi kullanılarak günde yaklaşık 8000-9000 poliklinik hastasına ve 1000-1500 acil servis hastasına sağlık hizmeti sunmaktadır. Yıllık ortalama 60.000 ameliyat yapılmakta, ameliyatların %2’si A grubunda, %10’u B grubunda yer alan büyük ameliyatlardır.
       Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi nitelikli insan gücü kapasitesi ile 388 Uzman Hekim, 136 Pratisyen Hekim, 1385 Hemşire, 248 Ebe ve 1723 yardımcı sağlık hizmetleri personeli ile hizmet vermeye devam etmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi; nitelikli iş gücü, geniş ve modern fiziksel kapasite ve ileri teknolojik tıbbi uygulamaların yanı sıra, hasta güvenliği, hasta memnuniyeti, klinik etkinlik ve hasta çalışan odaklı bir yaklaşım sergilemekte olup, sadece bölgesinde değil, uluslararası sağlık turizmi kapsamında da hizmet vermek için çaba göstermekte, alanında lider bir sağlık kuruluşu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.