Ziyaret ve Refakat Kuralları Politikası

Ziyaret ve Refakat Kuralları Politikası

REFAKAT KURALLARI

 

1. Hasta odasında refakatçi olarak sadece 1 kişi kalabilecektir. Hekim tarafından 1 refakatçinin yetmeyeceği düşünülen durumlarda 2 refakatçi kalmasına izin verilebilir.

2. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri  ve servis sekreteri haberdar edilecektir.

3. Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır.

4.Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.

5. Refakatçi, tıbbi müdahaleler sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

6.Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.

7.Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması, doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekmektedir.

8.Kronik hastalarda hasta yanında getirilen ilaçlar hemşireye teslim edilir ve hekim kontrolünde verilmesi sağlanacaktır.

9.Refakatçiler hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır. Kullanılması durumunda gerekli cezai yaptırım uygulanacaktır.

10.Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

11.Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.

12. Refakatçiler,  hastanemiz yemek hizmetlerinden yararlanacaklardır.

13.Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verecektir.

14.Kişisel ve değerli eşyalarınızın sorumluluğunun size ait olduğu bilinmelidir.

15.Su ısıtıcılarını hasta odalarında kullanmanız kesinlikle yasaktır.

                               
*Refakat kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.*

 

ZİYARETÇİ KURALLARI

 

1. Haftaiçi ve Haftasonu :12:00 - 14:00 ile 18:00 - 20:00 saatleri arasındadır.

2. Hastane düzeninin sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz.

4. Ziyarete 0 – 10 yaş arası çocuklar kabul edilmemektedir.

5. Ziyaretçiler tarafından hastalara dergi ve kitap gibi hediyeler getirilebilir.

6. Hastaya canlı çiçek getirmeniz hastanızın sağlığı açısından sakıncalıdır.

7. Kesinlikle sigara içmeyiniz.

8.Yataklara oturmayınız, ziyareti kısa süreli tutunuz.

9.Hastanız yiyecek getirmek isterseniz hekim-hemşire bilgisi dahilinde, hastanıza zarar vermeyecek yiyecekler olmasına dikkat ediniz.

10. Hastanede  bulunduğunuz sürece Hastane Kurallarına uyunuz.

11.Hekimin vizite saatinde hasta odasından çıkmanız gerekmektedir. Bu saatlerde servislerimizde bulunan Gündüz Bekleme Salonlarını kullanabilirsiniz.

12.Olumlu ve olumsuz yönlerimizi ‘Dilek-Temenni ve Öneri Bildirim Formu’ nu doldurarak Şikâyet ve Öneri Kutumuza atınız. Bir gün aynı hastanede hasta olarak yatabileceğinizi düşünerek hareket ediniz.

                                                      *Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.*

REFAKATÇİ POLİTİKAMIZ

Hastane kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.

1.“Refakatçiler, mümkün olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde kurumun vereceği özel kıyafet ve kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler.” (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği)

2.İstisnai durumlar dışında “Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.” (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği)

3.“Refakatçiler, tabiplerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler” (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği)

4. “Refakatçilere hizmet edilmez.” (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği)

5. Erişkin Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerimizde refakatçi uygulamamız yoktur.

6. Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.

7.Çocuk Servislerindeki hastalar mümkün olduğunca anne refakatinde kalmalıdır. Ayrıca çocuk hastalar tek başına bırakılmamalıdır.

8.Refakatçiler refakat ettikleri hasta odası dışındaki hasta odalarına veya klinikte bulunan herhangi bir odaya girmesi yasaktır.

9.Refakatçilerin dinlenebilmesi için hasta odalarında refakatçi koltukları bulunmaktadır. Hasta yanına yatması, hasta yatağına oturması ve hasta yatağını kullanması yasaktır.

10.Refakatçiler hastaneye ait eşya-malzemeleri özenli ve temiz kullanmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılaması gerekmektedir.

11. Pencere önleri temiz tutulmalı, pencereden dışarı herhangi bir şey atılmamalıdır.

12. Refakatçiler gereksiz yanan ışıkların ve muslukların kapatılmasına özen gösterilmelidir.

13.Refakatçiler hasta ve çalışanları rahatsız edecek şekilde hasta ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamalı, gürültü yapmamalı, odadaki televizyonların sesini başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamalı, hasta ve çalışanlara karşı saygılı ve nazik davranmalıdır.

14. Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.

15.Refakatçilerin, hastanın yanından ayrılmamalı ve refakatçi değişikliği durumlarında mutlaka hemşireye haber vermelidir.

16.Refakatçilerin, hastanın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında her hangi bir uygulamada bulunmamalıdır.

17.Hasta odalarında yatak başlarında bulunan düşme ve izolasyon figürleri, hastaların hastalık durumlarına göre, sağlık personeli tarafından değiştirilerek hasta/hasta yakınına bilgilendirme yapılmaktadır. Lütfen değiştirmeyiniz.

18.Hasta ve hasta bakım alanlarının mahremiyeti için lütfen görüntü ve ses kaydı (Fotoğraf, video, ses vb.) almayınız, paylaşım yapmayınız.
19. Sağlık ekibinin izni olmadan hastalar
klinikten çıkmamalı/çıkarılmamalıdır.

20. Hasta dosyasının kurum dışına çıkarılması ve izinsiz bir kopyasının (fotokopi, fotoğraf v.b.)alınması suç ve yasaktır.

21. Oksijen kullanan hastalarının yanında parlayıcı veya yanıcı maddeler bulundurmayınız

22.Olağanüstü hallerde (deprem, yangın vb.) panik yapmayınız. Çalışanların talimat ve yönlendirmelerine uyunuz.

23.Özellikli hasta grupları  (terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, istismara uğramış hastalar ve engelli bireyler) refakatçileri hastaların özel durumuna göre davranmalıdır.

24. Özellikle, terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların enfeksiyona karşı korunması çok önemlidir. Refakatçilerin El Hijyenine  ve İzolasyon önlemlerine yönelik dikkatli davranması gereklidir.

25. Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.

26. Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.

27. Madde bağımlıları, istismara uğramış, engelli hasta gruplarında herhangi bir sakıncası bulunmadıkça hastanın birinci derece yakını hastanın yanına alınmaktadır.

28. Odanızda veya serviste  dikkat çeken şüpheli şahıslar derhal servis hemşiresine bildiriniz.

29.Özel eşyalarınızın güvenliğinin kendi sorumluluğunuzda olduğunu unutmayınız

30. Refakatçilerin hastane kurallarına uymadıkları durumlarda refakatleri sonlandırılır.

Güncelleme:12.06.2024

12 Haziran 2024