T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Karadeniz ve Doğu Anadolu Grubu ''ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ'' Toplantısı İlimizde Gerçekleşecektir.

Güncelleme Tarihi: 16/03/2020

         

    ‘’KARADENİZ ve DOĞU ANADOLU GRUBU ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ TOPLANTISI 1 ARALIK 2018 ‘’  Tarihinde VAN İlimizde gerçekleştirilecektir.

 Bilimsel Program Akışı ve Katılımcılar ;   

14:00-14:30        Öğle Yemeği

14:30-14:50        Alfa-1 Antitripsin Eksikliği ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Çakır

Konuşmacı: Dr.Öğretim üyesi. Elif Sağ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

14:50-15:10        Budd Chiari Sendromu ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan Gazi Kalaycı

Konuşmacı: Uzm. Dr. Fatma Demirbaş

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

15:10-15:30        Pankreatit ve Kolestazla Prezente olan Koledokta Web ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali İşlek

Konuşmacı: Uzm. Dr. Mehmet Ağın

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

15:30-15:50        Peutz-Jeghers Sendromu ve Midede Kitle olan Olgu sunumu   

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gönül Çaltepe

Konuşmacı: Doç.Dr. Selim Dereci

Adıyaman üniversitesi Tıp Fakültesi

 

15:50-16:10        Kolestaz ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Çakır

Konuşmacı: Uzm. Dr. Burcu Güven

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

16:10-16:30        Karın ağrısı ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gönül Çaltepe

Konuşmacı: Dr.Öğretim Üyesi. Ahmet Baştürk

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

16:50-17:10        Transaminaz Yüksekliği  ve Olgu sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan Gazi Kalaycı

Konuşmacı: Uzm. Dr. Asuman Karhan

SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

17:10-17:30        Protein Kaybettiren Enteropati ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selim Dereci

Konuşmacı: Doç. Dr. Ali İşlek

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

17:30-17:50        Anjıosarkomu olan Hepatoensefalopatili Olgu sunumları

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ayhan Gazi Kalaycı

Konuşmacı: Uzm. Dr.Yusuf kayar

SBÜ:Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

18:00Akşam Yemeği

 YER :  Van ELİT WORLD OTEL'de Gerçekleştirilecektir.