Karadeniz ve Doğu Anadolu Grubu ''ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ'' Toplantısı İlimizde Gerçekleşecektir.
16 Mart 2020

         

    ‘’KARADENİZ ve DOĞU ANADOLU GRUBU ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ TOPLANTISI 1 ARALIK 2018 ‘’  Tarihinde VAN İlimizde gerçekleştirilecektir.

 Bilimsel Program Akışı ve Katılımcılar ;   

14:00-14:30        Öğle Yemeği

14:30-14:50        Alfa-1 Antitripsin Eksikliği ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Çakır

Konuşmacı: Dr.Öğretim üyesi. Elif Sağ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 

14:50-15:10        Budd Chiari Sendromu ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan Gazi Kalaycı

Konuşmacı: Uzm. Dr. Fatma Demirbaş

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

15:10-15:30        Pankreatit ve Kolestazla Prezente olan Koledokta Web ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali İşlek

Konuşmacı: Uzm. Dr. Mehmet Ağın

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

15:30-15:50        Peutz-Jeghers Sendromu ve Midede Kitle olan Olgu sunumu   

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gönül Çaltepe

Konuşmacı: Doç.Dr. Selim Dereci

Adıyaman üniversitesi Tıp Fakültesi

 

15:50-16:10        Kolestaz ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Çakır

Konuşmacı: Uzm. Dr. Burcu Güven

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

16:10-16:30        Karın ağrısı ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gönül Çaltepe

Konuşmacı: Dr.Öğretim Üyesi. Ahmet Baştürk

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

16:50-17:10        Transaminaz Yüksekliği  ve Olgu sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan Gazi Kalaycı

Konuşmacı: Uzm. Dr. Asuman Karhan

SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

17:10-17:30        Protein Kaybettiren Enteropati ve Olgu Sunumları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selim Dereci

Konuşmacı: Doç. Dr. Ali İşlek

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

17:30-17:50        Anjıosarkomu olan Hepatoensefalopatili Olgu sunumları

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ayhan Gazi Kalaycı

Konuşmacı: Uzm. Dr.Yusuf kayar

SBÜ:Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

18:00Akşam Yemeği

 YER :  Van ELİT WORLD OTEL'de Gerçekleştirilecektir.