"Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi Çalıştayı'' Van İlimizde Gerçekleşti.
26 Kasım 2020

     Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü,  Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda 15 Ağustos 2018 tarihinde Van İlimizde, Siirt, Hakkari. Muş ve Bitlis illerinin katılımıyla, Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
     
 Hastanemiz Konferans Salonu'nda toplantının açılış konuşmasını yapan Van İl Sağlık Müdürü Op.  Dr. Nevzat AKDOĞAN; "Bu toplantı İlimiz ve Bölgemiz Sağlık Hizmetinde kaliteli, verimli ve etkin sunumunda bize büyük katkı sunacaktır." Op. Dr. AKDOĞAN; "bizi periferde yol gösterici olarak, ayrıca stokların düzenlenmesi, uygun bir şekilde yönetilmesi, mali kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasında da oldukça fayda sağlayacaktır" dedi.

     Toplantının devamında konuşan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı Uzm. Dr. Cihan DÖĞER, Sağlık Bakanlığının yayımladığı Verimlilik Rehberi'nde sağlık tesisi yöneticilerinin tıbbi, idari ve mali süreçlere proaktif olarak katılması ve yöneticilerin sağlık tesisindeki sorunlu alanları tespit ile erken müdahale edebilmesinin hedeflendiğini söyledi.

     DÖĞER ; "Yeni 'Verimlilik Rehberi' ile sağlık tesisi yöneticilerinin tıbbi, idari ve mali süreçlere proaktif olarak katılması, aynı zamanda yöneticilerin sağlık tesisindeki sorunlu alanları tespit ve erken müdahale edebilmesi hedeflenmiştir." ifadelerini kullandı.

     Bu toplantıda sağlık tesisi yöneticilerinin tıbbi, idari ve mali süreçlere proaktif olarak katılması, sorunlu alanların erken tespiti ve erken müdahale edilmesi,  acil servis, yoğun bakım ve poliklinik hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi,  tüm randevulu işlemlerde süreçlerin kayıt altına alınarak  veri doğruluğunun artırılması, randevulu hasta bekleme süreleri, tetkik ve işlem sonuç verme sürelerinin kısaltılması, ameliyathanelerin etkin kullanımı ve sağlık tesislerinde verilen diğer hizmet süreçlerinde iyileşme sağlanması amacıyla katılımcılara bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

    Toplantıya Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı Uzm.Dr. Cihan DÖĞER, Sağlık Bakım Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Bilgen BAĞCI AYDIN, Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Ecz. Irem MÜHÜRCÜ, Van İl Sağlık Müdürü Op.Dr Nevzat AKDOĞAN, Siirt, Hakkari, Muş ve Bitlis illerde görev yapan İl Sağlık Müdürleri, İlimiz ve Bölgemiz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları ve Başkan Yardımcıları, Verimlilik ve Kalite Uzmanları, Sağlık Tesisleri Başhekimleri,Verimlilik ve  Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcıları, İdari Mali Hizmetler Müdürleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Bilgi İşlem Sorumluları, Biyomedikal Eczacılık Hizmetleri, Klinik Mühendislik ve Ayniyat Çalışanları ,Verimlilik ve  Kalite Birimi ile Müdürlüğümüz çalışanları katıldı.
       

 • WhatsApp Image 2018-08-15 at 10.23.23 (4).jpeg
 • WhatsApp Image 2018-08-15 at 10.23.23 (2).jpeg
 • WhatsApp Image 2018-08-15 at 10.23.23 (7).jpeg
 • WhatsApp Image 2018-08-15 at 10.23.23 (6).jpeg
 • WhatsApp Image 2018-08-15 at 10.23.23.jpeg
 • WhatsApp Image 2018-08-15 at 10.23.23 (9).jpeg
 • WhatsApp Image 2018-08-15 at 10.23.23 (3).jpeg
 • 129975,verimlilikyerindedegerlendirmerehberi-1jpg.png
 • DSC_1724.JPG
 • DSC_1766.JPG
 • DSC_1726.JPG
 • DSC_1760.JPG
 • DSC_1759.JPG
 • DSC_1785.JPG
 • DSC_1771.JPG
 • DSC_1769.JPG
 • DSC_1728.JPG
 • 129979,