Sık Yapılan Hatalar
20 Mayıs 2019


Değerli Araştırmacılar,

Hastanemiz Klinik Araştırmalar Etik Kurulu her 15 günde bir perşembe günleri toplanmakta olup, hastanemiz dışından katılan değerli üyelerimizin tamamen gönüllü katkılarıyla gerçekleşmektedir. Bugüne kadar araştırmacıların kurulumuza başvurduğu çalışma dosyalarında gerek teknik gerekse de içerik olarak ciddi eksikler ve hatalar göze çarpmaktadır. Aşağıda, sık yapılan hatalar üzerinden önerilerimizi özetlemekteyiz.

1- Bir klinik çalışma yapmayı planlıyorsanız ve konuda deneyiminiz yoksa öncelikli olarak "Klinik Çalışma Tipleri" hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Çalışma tiplerini bilmeden harcayacağınız emek ve zaman boşa gidecektir.

2- Yapacağınız çalışma ile ilgili daha kıdemli bir meslektaşınızdan veya bir biyoistatik uzmanından yardım alabilirsiniz.

3- Klinik çalışmalara başlamadan önce Etik Kurul onayı almak şarttır. Dosya taramaları ve retrospektif çalışmalar için de izin alınması gerekmektedir.

4- Size en yakın mesafedeki Etik Kurul'a başvurmanız gerekmektedir.

5- Çalışmayı yapacağınız hastane yönetiminden de izin almanız gerekmektedir.

6- Etik kurula teslim ettiğiniz dosyalar özenle hazırlanmalı, belgeler tam olmalı, aynı yazı karakteri kullanılmalı, yazım ve dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.

7- Zaruri nedenler olmadıkça çalışmanız en fazla iki oturumda karara bağlanır.

8- Etik kurul, çalışmaları hem etik açıdan hem de bilimsel açıdan değerlendirir.

9- Çalışmaların en sık reddedilme nedenleri, finansmanda şeffaflık olmaması, özensiz dosya hazırlanması, istenen düzeltmelerin zamanında yapılmaması ve çalışmada ciddi metodolojik hatalar olmasıdır.

10- Başta prospektif ve metodolojik çalışmalarda olmak üzere çalışmanızda onam almak gerekiyorsa onam formunun gönüllünün anlayabileceği şekilde sade ve yeterli uzunlukta olması önemlidir.

11- Atık dahi olsa hiç bir biyolojik örnekten hasta onamı olmadan çalışma yapılamaz.

12- Ruhsatlı dahi olsa ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili gözlemsel çalışmalar için Etik Kurul onayı alındıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurmak ve izin almak zorunludur.

13- Etik Kurul herhangi bir zamanda çalışmanızı denetlemeye yetkilidir.

13- Çalışmanızı tamamladıktan sonra veya herhangi sebeple çalışmanızı tamamlayamazsanız bu durumu Etik Kurul'a yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Klinik Araştırmalar Etik Kurulu