Hastanemizde Antibiyotik Kontrol Projesi Hayata Geçiriliyor 07.11.2019
16 Mart 2020


Dünyada dirençli bakteriler ile enfeksiyonlar her geçen gün artmaya devam ederken, bir yandan da sağlık otoriteleri gerek yerel gerek ulusal uygulamalar ile dirençli bakteriyel enfeksiyonlar ile baş edebilmek için stratejiler geliştirmeye çalışmakta. Bu enfeksiyonların son dekadlarda ciddi artışının en önemli sebeplerinden birinin ise, özellikle hastanelerde birincil basamak antibiyotiklerin yanlış ve uygunsuz biçimde uzun süreler kullanılması olarak görülüyor. S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Antibiyotik Kontrol Komitesi bünyesinde geliştirilen ve bir süredir pilot çalışması devam eden "Antibiyotik Kontrol Hemşireliği" uygulaması ile cerrahi kliniklerde kullanılan birincil antibiyotiklerin uygunsuz kullanımının önüne geçilmesi hedeflenmekte. Proje kapsamında pilot servis seçilen Genel Cerrahi Kliniklerinde ilk belirlemelere göre aylık bazda yaklaşık olarak 15.000 TL mali tasarruf elde edilmesi sonrasında, uygulamanın hastane geneline yayılması için Komite Başkanı Dr. Ceyhun VARLI’NIN sunumu ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin ÇELİK’İN katılımı ile düzenlenen toplantılarda, hastane Cerrahi Kliniklerinde görevli uzman hekimlere projenin tanıtımı yapıldı.

  • NTİBİYOTİK 1.jpg
  • NTİBİYOTİK 2.jpg
  • NTİBİYOTİK 3.jpg
  • NTİBİYOTİK 4.jpg
  • NTİBİYOTİK 5.jpg
  • NTİBİYOTİK 6.jpg
  • NTİBİYOTİK 7.jpg