DİYABET OKULUMUZ AÇILDI 14.11.2019
16 Mart 2020

                 Sağlık Bakanlığının Türkiye’de yürütmüş olduğu ‘DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ‘ kapsamında Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven ve hastanemiz yönetimi tarafından açılışı yapılan diyabet okulumuzda diyabet hastalarının uyumu ve bilincinin artırılması amacıyla uzman eğitim kadrosuyla hastalarımıza eğitimler verilecektir.

                Diyabet, bireyin ve ailesinin yaşamını etkileyen zorunlu yaşam tarzı değişiklikleri gerektiren, komplikasyon nedeniyle yaşam kalitesini azaltan kronik bir hastalıktır. Diyabetli bireylerin verilen tıbbi öneriler ve uygulanan tedaviler doğrultusunda yönetmek, planlanmış bir bakım ve tedaviyi sürdürürken normal yaşamlarınada devam etmek zorundalar. Diyabetli bireylerin bu süreci iyi yönetebilmesi için uzman ekipten yardım almalı ve eğitilmelidirler.

                 EĞİTİM PROGRAMIMIZ:

 • 1-DİYABET GENEL BİLGİLER
 • 2-DİYABETİN OLUŞUM MEKANİZMASI
 • 3-DİYABETİN AKUT VE KRONİK KOMPLİKASYONLARI
 • 4-İNSÜLİN TEDAVİSİ
 • 5-İNSÜLİN DIŞINDA KULLANILAN KAN ŞEKERİ DÜZENLEYİCİ İLAÇLAR
 • 6-TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ
 • 7-DİYABETTE FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ

Diyabet okulumuza katılarak eğitim alan hastalarımıza eğitim sonunda diyabet okulu diplomaları verilecektir.

Diyabet okulumuza katılmak isteyen hastalarımızın hastanemiz diyabet polikliniğine başvurmaları yeterli olacaktır.

 • diyabet okulu resim 1.jpg
 • diyabet okulu resim 2.jpg
 • diyabet okulu resim 3.jpg
 • diyabet okulu resim 4.jpg
 • diyabet okulu resim 5.jpg