Morbidite - Mortalite Toplantısı 26.03.2021
25 Mart 2021

Morbidite - Mortalite Toplantısı 
Mart 2021 

sunum: Acil Tıp Uzmanı Dr. Fatma Topbaş Subak
kardiyoloji Uzmanı Dr. Ceyhun Memedov
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Barlas