Hiperbarik Tıp Ünitemiz Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor
31 Mart 2022

Hastanemiz Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp bünyesinde bulunan kronik yara bakımı ünitesi, ileri teknoloji ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde hizmet veren tek birim olarak yoğun çalışmalarla, kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Uzmanımız Dr. Hande Çetin’e kolaylıklar, hastalarımıza şifalar dileriz. Kronik yara bakımı ünitesi, ileri teknoloji ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde hizmet veren tek birim olarak yoğun çalışmalarla, kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Uzmanımız Dr. Hande Çetin’e kolaylıklar, hastalarımıza şifalar dileriz.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nedir?

    Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) Türkiye’de Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp uzmanlık alanı ile uygulanan bilimsel tıbbi tedavi yöntemidir. 1960 lardan günümüze, uluslararası bilimsel komitelerce her yıl yeniden toplanarak hiperbarik oksijen tedavisinin gerek yara iyileşmesi gerekse diğer hastalıklarda kullanım esasları, uygulamalar ve yeni gelişmeler belirlenmektedir.

HBOT hangi hastalıkların tedavisinde uygulanmaktadır? 

   Karbonmonoksit-siyanid zehirlenmesi, duman inhalasyonu, gazlı gangren, yumuşak dokunun nekrotizan infeksiyonları, crush (ezilme) yaralanması, kompartman sendromu, akut travmatik periferik iskemiler, yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik-nondiyabetik), kronik refrakter osteomyelit, radyonekroz (kemik, barsaklar,  yumuşak doku), riskli deri greft ve flepleri, beyin apsesi, anoksik ansefalopati, ani işitme kaybı, ani görme kaybı, kafa kemikleri sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri gibi hastalıkların medikal veya cerrahi tedavilerine ilave olarak uygulanmaktadır.

   Aseptik kemik nekrozu, vaskülitlere bağlı iyileşmeyen yaralar, purpura fulminans, mukormükozis gibi bazı hastalıklarda da araştırmalar kapsamında HBOT uygulanabilmektedir. Farklı uzmanlık alanlarınca tedavisi başlanmış ve süren, Sağlık Bakanlığı’nca da kabul görmüş bahsedilen bu hastalıklarda uygulanmasıyla tedavi sonuçlarındaki başarıyı arttırdığı kanıtlanmıştır.

 Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nasıl Uygulanır?

   Hiperbarik oksijen tedavisi, kliniklerde yeni teknoloji ile donatılmış kapalı bir ortam olan basınç odalarında 2-3 ATA’da tamamen basınç altına alınan hastaya, maske veya başlıktan % 100 oksijen solutularak uygulanır. Böylelikle oksijenin kanda, plazmada ve dokularda çözünürlüğü, diffüzyonu artarak iyileştirici etkileri ortaya çıkmaktadır. Basınç odaları tek kişilik ve çok kişilik olmak üzere tasarlanmıştır.

   Basınç odaları ayrıca dalgıçlar için de önemli hizmet veren tedavi amaçlı cihazlardır. Basınç odasında dekompresyon hastalığı ve gaz embolisi tedavileri olmak üzere dalgıçlara basınç testi uygulamaları, dalgıç eğitimi, dalış simülasyonları, sualtı çalışmaları sırasında yüzey dekompresyonu uygulamaları da yapılabilmektedir.

   Hastaların HBOT uygunluğu ve tedavi protokolleri Sualtı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Uzmanlarınca belirlenmektedir. Günlük 2 şer saat süren tedavi sıklığı yaklaşık olguya göre 5 seanstan başlayıp, 60 seanslara kadar çıkabilmektedir. Tedavi seansı günde 1 defa uygulanırken, bazı acil durumlarda günde 2-3 seansa kadar çıkabilmektedir.