VAN SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI
20 Aralık 2022


VAN SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI
21 Aralık 2022 Çarşamba
DoubleTree by Hilton Hotel / Van
09:00- 09:45: Açılış Konuşmaları
10:00 – 11:00: 1. Oturum Konuşmaları
- Prof. Dr. Ece SALİHOĞLU – Ulusal Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) - Akademik ve Sektörel Yönetim Danışmanı
- Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU – Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreteri - Dünyada ve Ülkemizde Sağlık Turizmi - Sağlık Turizminin Önemi ve Ekonomik Boyutuna Yönelik Bilgilendirme
- Aziz CİĞA - TÜRSAB Sağlık Turizmi İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı - Acentalar Boyutuyla Sağlık Turizmi
11:15 – 12:15: 2. Oturum Konuşmaları
- Prof. Dr. Tekin Ahmet SEREL – Sağlık Turizmi Mevzuatı ve Yönetmelikler
- Ülker Nur ONUR - Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü –Sağlık Turizmi Kapsamında Sunulan Destekler ve Teşvikler
- Av. Dr. Erkin GÖÇMEN – Sağlık Turizminde Yabancı Hasta Hakları ve Etik Konular
12:15 – 13:15: Öğlen Yemeği
13:30 – 14:00: Murat Yılmaz ÇAYCI - Sağlık Turizmi İyi Uygulama Örneği Sunumu (Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi)
14:00 – 15:00: Sağlık Turizmi Yetki Belgeli Sağlık Tesisleri ve Acente Yetkililerin Sağlık Turizmi Tecrübeleri ve Mevcut Duruma İlişkin Sunumları
15:00- 15:30: Kahve Arası
15:30 – 17:30: 3 farklı sınıfta gerçekleştirilecek odak grup toplantıları
- 1. Grup: Sağlık Turizmi Mevzuatı ve Bölgenin Sağlık Altyapısı
- 2. Grup: Bölgenin Turizm Altyapısı ve Sağlık Turizmi Potansiyeli
- 3. Grup: Sağlık Turizminde Komşu Ülke Pazarları
17:45 – 18:30: Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı