Hastanemizde tiroid nodülleri ameliyatsız tedavi ediliyor 30.03.2023
30 Mart 2023

 

Hastanemiz Girişimsel Radyoloji Ünitesinde iyi huylu tiroid nodülleri, radyofrekans ablasyon yöntemiyle kısa bir sürede lokal anestezi eşliğinde tedavi ediliyor.

RFA yöntemiyle tiroid hastalığı bulunanların umudu oldu. Hastanede son 6 aylık süreçte yaklaşık 100 hastaya RFA yöntemi uygulandı. RFA yöntemi sayesinde hastalar, boyundaki ameliyat izinden ve ömür boyu ilaç kullanmaktan kurtuluyor.

Radyoloji Uzmanı Dr. Saim Türkoğlu, Tiroid Radyofrekans Ablasyon yöntemiyle iyi huylu nodüllerin tedavisini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu tedavi yöntemi için Diyarbakır ve Bitlis'ten gelen genel cerrahi, radyoloji ve endokrin uzmanlarıyla birlikte tiroitlerdeki iyi huylu nodüllerin tedavi yöntemini canlı vaka üzerinden gösterdiklerini ifade eden Dr. Türkoğlu, "Tiroid Radyofrekans Ablasyonlar son 10 yıl içerisinde yer edinmiş bir tedavi yöntemidir. Artık cerrahiye alternatif bir yöntemdir. Eskiden iyi huylu tiroidlerin hepsinde cerrahi uygulanıyordu. Günümüzde ise cerrahiye ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü hasta hem kozmetik açıdan boynunda bir iz kalmasını istemiyor. Diğer taraftan tiroidin hepsi alınacaksa ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Biz sadece bir iğne yardımıyla girip nodüllü tamamen yakıyoruz. Yaklaşık 6 ay içerisinde de bunun yüzde 80 boyutunda tamamen küçülmesini sağlıyoruz. Tek seansla yapılabilir, bazı hastalarda ise nadirde olsa ikinci ve üçüncü seans planlanabilir. Bu uygulama hem güvenilir hem de komplikasyonları daha az bir yöntemdir" dedi.

"100 hastayı bu uygulamayla tedavi ettik"


abulasyon 3.jpg
abulasyon 2.jpg