Özellikli Birimlerimiz

Nükleer Tıp Merkezi

Nükleer Tıp hastalıklara tanı konulması için radyoaktif izotopların kullanılmasını konu alan tıbbi bölümdür 

Tanı amaçlı olarak;

·         Kalp Hastalıkları (Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi)

·         Tiroid ve Endokrin Sistem Hastalıkları

·         Kemik Hastalıkları (Kemik sintigrafisi, Tüm vücut kemik sintigrafisi, 3 fazlı kemik sintigrafisi, Lökosit işaretleme)

·         Böbrek-Genital Sistem Hastalıkları (Dinamik ve Statik böbrek sintigrafileri, VUR sintigrafisi)

·         Gastro-İntestinal Sistem Hastalıkları (Mide-Barsak, Karaciğer, Safra yolları hastalıkları)

·         Kanser

·         Diğer

Pulmoner emboli'de Akciğer Perfüzyon/Ventilasyon Sintigrafisi, 
Göz Yaşı Yolları tıkanıklıklarında Gözyaşı Yolları Sintigrafisi, 
Tükrük Bezi hastalıklarında Tükrük Bezi Sintigrafisi, 
Enfeksiyon, abse, sebebi bilinmeyen ateşte, Ga-67 veya İşaretli Lökosit Sintigrafisi, 
Diyabetik ayakta İşaretli lökosit sintigrafisi, Kemik İliği Sintigrafisi.

PET/CT Nedir?

Kanserin tanısında ve tedavisinin izlenmesinde günümüzde kullanılan en gelişmiş yöntem olan PET/CT iki teknolojinin birleşiminden oluşuyor. PET (Positron Emmission Tomography), hücrelerin fonksiyon ve metabolizması hakkında bilgi verirken, CT'de anatomik veri sağlıyor. Tek seansta hem hücrelerin metabolik fonksiyonu hem de anatomisi 3 boyutlu olarak görüntülenirken ayrıntılı ve kesin bilgiler elde ediliyor. Bu şekilde, hastanın durumu hakkında en iyi bilgi elde edilebiliyor ve özellikle kanser hastalarında en iyi tedavi şekline karar verilebiliyor. Kanser hastanemiz de bulunan PET/CT cihazı ile küçük tümörler bile kolaylıkla tespit edilebiliyor.

PET/CT'nin Tek Başına Pet'ten Farkı Nedir?

PET tarayıcılar tümör odaklarının metabolizmasını ve küçük tümörleri belirleyebilir. Ancak CT bileşeni olmadan bunların tam olarak nerede olduğunu göstermek konusunda yetersiz kalır. Ayrıca, PET/CT cihazları PET cihazlarına göre belirgin olarak hızlıdır ve kapalı yer korkusu olan hastalar için geniş olarak tasarlanmıştır.

PET/CT Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılıyor?

·         PET/CT, onkolojik hastalıkların teşhisinde, evrelendirilmesinde ( yaygınlığın belirlenmesinde ) ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılıyor.

·         Onkolojik hastalıkların dışında, kalp krizigeçiren hastalarda kalp kasında canlı doku varlığını belirlemede kullanılıyor.

·         Nöroloji alanında epilepsi (sara) odaklarının doğru biçimde belirlenmesinde kullanılıyor.

·         Alzheimer gibi hastalıkların erken dönemde yakalanmasını sağlıyor.

Radyoterapi Planlaması Tedavi Sonucunu Nasıl Etkiliyor?

PET/CT cihazı ile radyoterapi planlaması dünyada bir altın standart haline gelmiştir. Bu şekilde hedef tümör dokusu daha net olarak tanımlanıp tümör bölgesi daha etkin biçimde ışınlanabiliyor. Çevrede bulunan normal en hasara uğraması sağlanıyor.

PET/CT Nasıl Uygulanır?

Hastalara ilaç enjekte edildikten sonra kanserli hücrelerin bu ilacı emmeleri için 45 dakika ile 1 saat arası bir süre bekleniyor. Bu süre dolduğunda tarama başlıyor. Hasta 35 – 45 dakika sırt üstü yatar pozisyonda bekliyor.

PET/CT'nin Avantajları Nelerdir?

·         Kanserli hücrelerin erken evrede ve doğru olarak teşhis edilmesine olanak sağlıyor.

·         Nüksler daha erken tespit ediliyor.

·         Mükemmel görüntü kalitesine ve çözünürlüğe ulaşılıyor.

·         Tetkik çok daha kısa sürede tamamlanabildiği için hasta konforu artıyor.

·         Radyoterapi ile tedavi edilen tümör daha etkin biçimde ışınlanabiliyor. Bu şekilde çevrede bulunan sağlıklı dokular daha iyi korunuyor.27 Nisan 2023